Start » Kvinnorelaterade sjukdomar

Kvinnorelaterade sjukdomar

Det finns vissa sjukdomar som endast drabbar kvinnor och kräver både specialbehandling och kunskap. De kan bland annat drabba kvinnans fortplantningsorgan eller andra delar som är relaterade till kvinnors fertilitet eller havandeskap. Olika platser som kan drabbas är exempelvis slidan, äggstockarna, livmodern eller brösten. Kvinnor kan också råka ut för bland annat tumörer, cystor, inflammationer och infektioner som kan ge sexuella dysfunktioner. Begreppet kvinnorelaterade sjukdomar har kommit att förändras med medicinska framsteg och man talar nu oftare om kromosomalt. Vissa sjukdomstillstånd är kvinnor överrepresenterade i, exempelvis urinvägsinfektioner, medan det motsatta gäller för andra tillstånd. Könsskillnader hittas på flera platser i kroppen.

Man brukar dela upp kvinnliga sjukdomar beroende på vilka delar av kroppen som drabbats men också om de har ett samband med exempelvis fertilitet eller havandeskap. Om en kvinna är gravid och får en akut smärta kan det bero på missfall eller extrauterin graviditet, ett tillstånd då graviditeten sker inuti kvinnans kropp men utanför livmodern. Ta alltid kontakt med vården om du upplever akuta smärtor i samband med graviditet. Att inte få nödvändig hjälp kan i vissa fall innebära livsfara för kvinnan och/eller fostret. Andra sjukdomstillstånd som oftast kopplas till kvinnor är klimakteriebesvär, PMS (Premenstruellt syndrom), myom, osteoporos och endometrios.

Sjukdomar av vissa slag är vanligare hos kvinnor

Sjukdomar som drabbar kvinnor oftare

Urinvägsinfektion är ett bra exempel på en sjukdom som drabbar båda könen men där kvinnan är kraftigt överrepresenterad. Det beror på att kvinnans urinrör är kortare och bakterier därmed har enklare att ta sig in. Hälften av alla kvinnor kommer någon gång under sin livstid att drabbas av urinvägsinfektion. Om du ofta upplever denna typ av sjukdomar kan det vara aktuellt att ta lägre doser av antibiotika i förebyggande syfte, även kallat profylax. Hos kvinnor är urinvägsinfektion, eller UVI som infektionen också kallas, den vanligaste typen av bakteriell infektion. Runt 10 % av alla kvinnor drabbas av en UVI varje år.