Start » Kvinnosidan

Kvinnosidan

Kvinnosidan riktar sig direkt till kvinnor och deras hälsa och symptom. Kvinnosidan grundades för att på en och samma sida samla information om sjukdomar relaterade till kvinnor inom gynekologi, cancer, diabetes och neurologi till exempel. Vissa diagnoser fokuseras det lite extra på eftersom många lider i onödan trots att det finns olika behandlingar att få. Med ökad kunskap är det lättare att få rätt vård och sidans experter finns till hands för att svara på frågor, ge råd och informera. Alla artiklar är skrivna av läkare och granskade för att vara säkra på att det är rätt information som går ut vad gäller symptomen och behandlingsformerna.

Kvinnosidan både anordnar och deltar vid föreläsningar om hälsa och sjukdomar som behandlar kvinnorelaterade sjukdomar samt har koll på artiklar som handlar om olika ämnen, bland annat bröstcancer. Varje dag dör det 4 personer på grund av sin bröstcancer och därför är det mycket viktigt att gå till mammografin när man blir kallad till den. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor men de flesta blir friska om man upptäcker i tid. Om man har symptom som knöl i bröstet eller armhålan, oförklarlig rodnad eller svullnad eller att bröstvårtan dragits in ska man alltid kontakta vården för att snabbt bli undersökt.

Kvinnosidan informerar och föreläser om hälsa

Kvinnosidan är inriktad på kvinnors symptom

Kvinnosidan tar också upp problem som många lider av i onödan trots att hjälp finns att få. Var tredje kvinna får någon gång i livet urinläckage och det är vanligare hos kvinnor än män. Graviditeter och förlossningar gör ofta att vävnaden blir svagare vid urinröret. Även vissa neurologiska sjukdomar kan ge besvär med inkontinens. De vanligaste är att det läcker urin när man hoppar, nyser eller anstränger sig eller att man blir plötsligt kissnödig och läcker. Knipövningar, blåsträning och måttligt med vätskedrivande drycker kan hjälpa vid lindriga besvär. Om man tycker att urinläckaget är besvärande eller om man har andra symptom samtidigt bör man kontakta vården.